תוצאות ומשחקים ליגה לאומית

תאריךקבוצה ביתיתזמן/תוצאותקבוצת חוץליגהעונהמגרשמחזור
הליגה הלאומית2023/241
הליגה הלאומית2023/241
הליגה הלאומית2023/241
הליגה הלאומית2023/241
הליגה הלאומית2023/241
הליגה הלאומית2023/242
הליגה הלאומית2023/242
הליגה הלאומית2023/242
הליגה הלאומית2023/242
הליגה הלאומית2023/242
הליגה הלאומית2023/243
הליגה הלאומית2023/243
הליגה הלאומית2023/243
הליגה הלאומית2023/243
הליגה הלאומית2023/243
הליגה הלאומית2023/24
7
הליגה הלאומית2023/24
7
הליגה הלאומית2023/24
7
הליגה הלאומית2023/24
7
הליגה הלאומית2023/24
7
הליגה הלאומית2023/248
הליגה הלאומית2023/24
8
הליגה הלאומית2023/24
8
הליגה הלאומית2023/24
8
הליגה הלאומית2023/24
8
הליגה הלאומית2023/24
9
הליגה הלאומית2023/24
9
הליגה הלאומית2023/24
9
הליגה הלאומית2023/24
9
הליגה הלאומית2023/24
9
הליגה הלאומית2023/24
10
הליגה הלאומית2023/24
10
הליגה הלאומית2023/2410
הליגה הלאומית2023/24
10
הליגה הלאומית2023/24
10
הליגה הלאומית2023/24
4
הליגה הלאומית2023/244
הליגה הלאומית2023/24
4
הליגה הלאומית2023/24
4
הליגה הלאומית2023/24
4
הליגה הלאומית2023/24
5
הליגה הלאומית2023/24
5
הליגה הלאומית2023/24
11
הליגה הלאומית2023/24
11
הליגה הלאומית2023/24
5
הליגה הלאומית2023/24
5
הליגה הלאומית2023/24
5
הליגה הלאומית2023/24
11
הליגה הלאומית2023/24
11
הליגה הלאומית2023/24
11
הליגה הלאומית2023/24
6
הליגה הלאומית2023/24
12
הליגה הלאומית2023/24
6
הליגה הלאומית2023/246
הליגה הלאומית2023/24
6
הליגה הלאומית2023/24
6
הליגה הלאומית2023/24
12
הליגה הלאומית2023/24
12
הליגה הלאומית2023/24
12
הליגה הלאומית2023/24
12
הליגה הלאומית2023/24
13
הליגה הלאומית2023/24
13
הליגה הלאומית2023/24
13
הליגה הלאומית2023/24
13
הליגה הלאומית2023/24
13
הליגה הלאומית2023/24
14
הליגה הלאומית2023/24
14
הליגה הלאומית2023/2414
הליגה הלאומית2023/24
14
הליגה הלאומית2023/24
14
הליגה הלאומית2023/24
15
הליגה הלאומית2023/24
15
הליגה הלאומית2023/24
15
הליגה הלאומית2023/24
15
הליגה הלאומית2023/24
15
הליגה הלאומית2023/24
16
הליגה הלאומית2023/24
16
הליגה הלאומית2023/2416
הליגה הלאומית2023/24
16
הליגה הלאומית2023/24
16
הליגה הלאומית2023/24
17
הליגה הלאומית2023/24
17
הליגה הלאומית2023/24
17
הליגה הלאומית2023/24
17
הליגה הלאומית2023/24
17
הליגה הלאומית2023/24
18
הליגה הלאומית2023/2418
הליגה הלאומית2023/24
18
הליגה הלאומית2023/24
18
הליגה הלאומית2023/24
18
הליגה הלאומית2023/24
19
הליגה הלאומית2023/24
19
הליגה הלאומית2023/24
19
הליגה הלאומית2023/24
19
הליגה הלאומית2023/24
19
הליגה הלאומית2023/24
20
הליגה הלאומית2023/24
20
הליגה הלאומית2023/24
20
הליגה הלאומית2023/2420
הליגה הלאומית2023/24
20
הליגה הלאומית2023/24
21
הליגה הלאומית2023/24
21
הליגה הלאומית2023/24
21
הליגה הלאומית2023/24
21
הליגה הלאומית2023/24
21
הליגה הלאומית2023/24
22
הליגה הלאומית2023/24
22
הליגה הלאומית2023/24
22
הליגה הלאומית2023/24
22
הליגה הלאומית2023/24
22
escort