1. Home
  2. חילי טרופר

תגית: חילי טרופר

מדיניות תקצוב חדשה במשרד הספורט: התקצוב לענפי ספורט הנשים יעלה ב-25%

מדיניות תקצוב חדשה במשרד הספורט: התקצוב לענפי ספורט הנשים יעלה ב-25%

בשל הרצון להמשיך ולפתח את הספורט הישראלי יתווסף מאפיין של הישגיות לכל גוף בספורט הישראלי – ככל שיביא הישגים גבוהים יותר, כך התקציב שיקבל מהמשרד יעלה. מדד ההישגיות שמתווסף לחישוב תקציב הספורט במבחני התמיכה ידרוש…

תואר ראשון: קריית גת ניצחה את רמת השרון והניפה את גביע אתנה

תואר ראשון: קריית גת ניצחה את רמת השרון והניפה את גביע אתנה

המשחק התחיל והמשיך ברובו בשליטת קריית גת, בעיקר בהחזקת כדור מוצלחת הכוללת תנועה דינמית רבה של שחקניות הקישור. יחד עם זאת, הגנת רמת השרון הצליחה לסכל רבות את הכנסת הכדור של הדרומיות על ידי עירנות…