Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'alchemists_instafeed_widget_load' not found or invalid function name in /home/jsportco/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

שעתיים לפני פתיחת העונה בליגה הארצית, הקבוצות קיבלו הודעה על דחיית פתיחת הליגה בעקבות החלטת בית משפט המחוזי. ההתאחדות: ״מדובר בהחלטה שגויה ומסוכנת״

כשהקבוצות כבר במגרש קיבלו הקבוצות הודעה מההתאחדות לכדורגל בה הודיעו להן על ההחלטה לדחות את פתיחת העונה בעקבות עתירת עירוני מודיעין נגד ההתאחדות לכדורגל, בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה של מודיעין וקבע שתעלה ליגה ותשחק העונה בליגה הלאומית, ההתאחדות: ״מדובר בהחלטה שגויה ומסוכנת, אין היגיון בפתיחת הליגות״

קבוצת הכדורגל עירוני מודיעין עתרה לבית משפט המחוזי בת״א בבקשה לסעד זמני שיורה להתאחדות לתת לה לשחק בליגה הלאומית, הקבוצה פנתה לבית המשפט לאחר שפניותיה להתאחדות נידחו, בבקשה לסעדים זמניים לבית המשפט  ביקשה מודיעין לתת צו מניעה זמני האוסר על קיום פעילותה של הליגה הלאומית עד להכרעת בית המשפט, לחילופין, לקיים דיון בבקשה ולתת צו זמני שישמור על זכות הקבוצה להצטרף לליגה הלאומית. ההתאחדות מנגד טענה בבית המשפט שמודיעין מתעלמת מפסק הדין שניתן בבית הדין של ההתאחדות וכן מהתקנונים של ההתאחדות. עירוני מודיעין סיימה את העונה במקום השלישי בליגה הארצית, בחודש יולי פנתה הקבוצה להתאחדות בבקשה להירשם לליגה הלאומית לאחר שעמדה בכל התנאים הנדרשים.

הודעות ההתאחדות כפי שנמסרה לקבוצות

לפי תקנון ליגת הנשים הליגות הארצית והלאומית הן ליגות ״סגורות״ שאין עולות או יורדות מהן. עד העונה ומאז שהוקמה הליגה הלאומית קבוצה עמדה בתנאים ורצתה לשחק בליגה הלאומית יכלה להגיש בקשה להירשם ללאומית ולהצטרף אליה וכך הייתה נשארת בליגה הלאומית גם אם הייתה מסיימת במקום האחרון.
מודיעין הסתמכה בבקשתה על תקנון ליגת הנשים שקובע כי הליגה הלאומית תימנה עד 12 קבוצות, למעט כמפורט בסעיף 4.3 , וכן על סעיף 4.3 לתקנון הקובע: “תירשמנה למעלה מ-12 קבוצות לליגה הלאומי, תחולק הליגה לשני מחוזות (צפון ודרום), והקבוצות תשובצנה בהתאם להחלטת וועדת ליגה וגביע. רק לאחר שלושה חודשים מאז פנתה עירוני מודיעין להתאחדות לכדורגל וחודש לפתיחת הליגה הן קיבלו מענה במייל קצר שבקשתם נדחתה.

״בהמשך לבקשתכם לשיבוץ בליגה הלאומית הריני להודיעך כי לאחר  קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי בקשתכם נדחתה. הקבוצה אשר  תעלה לליגה הלאומית היא הקבוצה אשר סיימה את עונת המשחקים 20018-19 במקום הראשון בלבד״ כך נכתב.

תשובת ההתאחדות לכדורגל

עירוני מודיעין הגישה ערעור על ההחלטה וטענה שבניגוד לסעיף 4 לתקנון, הקובע שאפשר לרשום עד 12 קבוצות בליגה הלאומית ההתאחדות מגבילה העונה את הליגה לעשר קבוצות בלבד וכך למעשה פועלת בניגוד לתקנון. הערעור בבית הדין של ההתאחדות נדחה בטענה כי

״הליגה הלאומית תמנה עד 12 קבוצות, מאפשר קבלת עשר קבוצות בלבד לליגה הלאומית והמדובר ביישום הוראת התקנון ולא שינוי שלה, שכן המדובר ברישום של “עד” 12 קבוצות. עוד נקבע כי לא ניתן ללמוד מסעיף  4.3 לתקנון ליגת נשים כי ההתאחדות חייבת לרשום בליגה הלאומית כל קבוצה אשר  מבקשת להירשם״ פסק הדין של ההתאחדות ניתן בתחילת החודש ומודיעין פנתה לבית משפט המחוזי בבקשה למתן סעד זמני האוסר על קיום פעילות של הליגה הלאומית עד להכרעה בתיק או לחילופין לקיים דיון בבקשה.

החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות

בתגובת ההתאחדות לבית המשפט נאמר שעירוני מודיעין מתעלמת מהאינטרס של כלל הענף, שהיא חלק ממנו, והיא פועלת אך ורק לטובתה, אף שבפעולותיה היא מסכנת את כלל הענף ואת עצמה ושהיא מנסה בהליך הזה ליצור לעצמה קיצור דרך לעלות לליגה הלאומית במקום להרוויח את זכותה ביושר על הדשא. בנוסף טענה ההתאחדות שההחלטה לדחות את בקשת עירוני מודיעין היא סבירה ונובעת משינוי המציאות בענף תוך שהיא מפנה לבג״צ הקצבות הנשים הנידון בימים אלו. בנוסף טענה ההתאחדות שעירוני מודיעין הגישה את הבקשה לבית המשפט באיחור (11.11) כשכל הקבוצות כבר בשיא ההכנות ותכף נפתחת הליגה ולכן יש לדחות את הבקשה.

הבקשה של מודיעין כפי שנשלחה להתאחדות ביולי

שופטת בית משפט המחוזי דחתה על טענותיה של ההתאחדות ונתנה סעד זמני הקובע כי עירוני מודיעין תשחק העונה בליגה הלאומית עד להכרעה בתביעה העיקרית. בנוסף כתבה השופטת שבקשתה של מודיעין לסעד המבקש את איסור קיום הליגה הלאומית הוא בלתי מידתי ויש בו כדי לפגוע בכל הקבוצות בליגה הלאומית ואף בקבוצות הליגה הארצית.
בניגוד לדעתה של השופטת שמדובר בבקשה לא מידתית הודיעה כאמור ההתאחדות על הקפאת הליגות הלאומית והארצית עד לדיון בבית משפט העליון. ממידע שהגיע ל-JSPort אומרים בכירים בענף שיש סכנה ממשית שהעונה בליגה הלאומית והארצית לא תתקיים בכלל.
ביום שני פנתה עירוני מודיעין בבקשה בהולה לבית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט. מודיעין טענה שהחלטתה של ההתאחדות להקפיא את פתיחת הליגות היא ביזיון בית המשפט. השופטת כתבה שמבלי להביע את דעתה בנוגע להחלטה של ההתאחדות להקפיא את משחקי הליגה שאינה רואה בכך הפרה של החלטתה וביקשה מההתאחדות להגיב.

תגובות:

מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה:

קבוצת מודיעין שיחקה בליגה הארצית בעונה האחרונה וביקשה לשחק בעונה הקרובה בליגה הלאומית לנשים, זאת למרות שסיימה במקום השני
והקבוצה במקום הראשון, בנות עראבה, עלתה.
לאחר שההתאחדות סירבה לבקשה הנעדרת כל היגיון וצדק ספורטיבי, פנתה הקבוצה לבית המשפט המחוזי וזה נתן להם סעד המורה להתאחדות להעלות אותם ליגה מהטעם שהם התכוננו לליגה הלאומית והם ביקשו כבר בסוף העונה לעלות. עם כל הכבוד, לטעמנו מדובר בהחלטה שגויה ומסוכנת, בניגוד לתקנונים, המאפשרת לכל המעוניין להגיש בקשה לשחק בכל ליגה שהוא רוצה.
ההתאחדות הגישה ערעור לבית המשפט העליון ועד שזה יחליט אין היגיון מבחינתו בפתיחת ליגות שזהות המשתתפות בהן עשויה להשתנות.

מעירוני מודיעין נמסר בתגובה:
 ״בית המשפט המחוזי אמר את דברו. הקבוצה שמשחקת מזה ארבע שנים בליגה הארצית פנתה באופן מסודר, בהתאם להוראות תקנון ליגת הנשים ואף ביצעה את כל ההתאמות הנדרשות כדי להצטרף לליגה. אנו מצרים על ההחלטה להקפיא את הליגה ולמנוע מהקבוצה, וכעת גם משאר קבוצות הליגה, את האפשרות לשחק כדורגל. יפה היה אם ההתאחדות הייתה מכבדת את פסיקת בית המשפט ומצרפת את הקבוצה לליגה במקום להפנות כביכול אצבע מאשימה כלפי עירוני מודיעין.״

 

Comments (2)

  1. בית משפט העליון קיבל את ערעור ההתאחדות וקבע שעירוני מודיעין תישאר בליגה הארצית – הליגות יפתחו בשבוע הבא – JSport-ג'יספורט

    […] בשבוע שעבר בית המשפט המחוזי בת״א קבע שעירוני מודיעין תשחק בליגה הלאומית, בתגובה […]

  2. בית משפט העליון קיבל את ערעור ההתאחדות וקבע שעירוני מודיעין תישאר בליגה הארצית – הליגות יפתחו בשבוע הבא – JSport-ג'י ספורט

    […] בשבוע שעבר בית המשפט המחוזי בת״א קבע שעירוני מודיעין תשחק בליגה הלאומית, בתגובה […]

השאר תגובה