הישג לכדורגל הנשים בבג״צ: קבוצות הנשים יתוקצבו כמו קבוצות הגברים

השאר תגובה