בית ו׳

בית ו׳

מיקוםקבוצהמשנצ׳תי׳הפ׳ש׳ זכותש׳ חובההפרשנק
13300180189
232017346
3310225-33
43003120-190